f2f kommunikation - temadage og kurser i underretninger og svære budskaber

 

f2f tilbyder

Målgruppen er primært institutioner og afdelinger inden for politi, forsvar, sundhedsvæsnet samt brand og redning. 

Kernekompetencerne er undervisning i underretninger, analyse af underretningskultur og hjælp til organisationsudvikling fx identificering og beskrivelse af 'best practice'. Desuden tilbydes kursus og proceskonsultation inden for intern/ekstern kommunikation samt anvendelsen af IT i organisationskommunikationen.

Forskning og analyse af underretninger i jeres institution/afdeling
Hvordan forløber en underretning hos jer? Hvilke situationer og dilemmaer opleves som de sværeste i forbindelse med underretninger? En vigtig analyse for at afdække et evt. uddannelsesbehov.

Temadage og kurser i underretninger
Mange tror, at der eksisterer et fælles sprog omkring underretninger indenfor en organisation, men det er desværre sjældent tilfældet. Prøv fx at stille et par af dine kollegaer følgende spørgsmål:

 • Hvad er en underretning?
 • Hvornår starter den?
 • Hvad er din opgave i den forbindelse? 
 • Må den pårørende være alene efter underretningen er foretaget?

Et fælles sprog er en forudsætning for nuanceret og struktureret samtale om emnet. Kurser og temadage er med til at skabe et fælles sprog i organisationen, og via strukturerede samtale med kollegaer, får alle mulighed for at vende personlige problemstillinger og oplevelser med underretninger.

Det er vigtigt at understrege, at kommunikationskurser og temadage ikke kan erstatte et evt. behov for samtaler med fx psykolog, men deltagelse i en temadag om underretninger kan måske skabe en forståelse hos den enkelte deltager for, at et individuelt samtaleforløb kan være hensigtsmæssigt. Gråzonen mellem kommunikation og psykologi må ikke resultere i berøringsangst for emnet. Det er bevidst at tilgangen er kommunikativ frem for psykologisk.

Du kan læse mere om underretninger her.

Andre kommunikations- og organisationsudviklingsforløb
Med en uddannelse i mellemmenneskelig organisationskommunikation og som politimand, har jeg et helt særligt udgangspunkt for at forstå formelle regel- og procedurestyrede organisationer som fx politiet. Særligt i forhold til politiet har jeg både en teoretisk og praktisk ramme, at udtale mig i forhold til. Desuden har jeg en fortid som IT underviser gennem 3 år.

Udover undervisning og temadage inden for emnet underretninger, tilbydes følgende konsultation og undervisning:

 • Kommunikationstræning
  En hjælp til at få budskabet ud over rampen! Også hvis du lider af 'sceneskræk'.
 • Feedback
  Træning i at give og modtage feedback.
 • Ekstern kommunikation
  Hvorledes er samspillet med eksterne interessenter? Samarbejdspartnere? Pressen?
 • Organisationsudvikling
  Mellem afdelinger eller i hele organisationen.
 • IT
  Proceskonsultation i forhold til organisationsudvikling eller IT. Bruges IT/e-mails hensigtsmæssigt i kommunikationen? 
 • Best practice
  Identificering af best practice, så afdelinger og divisioner bygger videre på de bedste erfaringer og mest effektive metoder, som allerede eksisterer inden for organisationen.

Metode
Som konsulent arbejder jeg ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang, som i korthed går ud på, at man tager udgangspunkt i det der allerede virker og fungerer godt i organisationen / virksomheden. Problemer skal naturligvis ikke ignoreres, men hvis der i stedet fokuseres på det som allerede virker, er det lettere at løse en problemstilling eller udfordring.

Den anerkendende og værdsættende tilgang har betydning for den måde jeg arbejder med organisationsudvikling på. Et eksempel er i arbejdet med at sammenlægge to afdelinger, hvor man med fordel kan fokusere på det positive ved den afdeling man skal lægges sammen med, i stedet for alene at se de mere negative ting i beslutningen. Metoden er således en meget anvendelig når "os vs. dem" opfattelser skal overvindes, og en ny platform for samarbejde skal skabes. 

Den værdsættende tilgang ses ikke i underretningssituationer, men kan anvendes i de efterfølgende refleksioner over underretningerne, hvor det kan bidrage til øget refleksion og mere nuanceret sprog om emnet.

Mine erfaringer viser, at en værdsættende tilgang kan frigøre energi og lyst til at tale om et emne, som ellers falder mange svært. Specielt for organisationer, der arbejder problemorienteret med fokus på at løse en række problemer for borgerne (fx at opklare forbrydelser, hjælpe folk i nød), kan den værdsættende tilgang være effektfuld. 

Det betyder ikke, at man ikke arbejder med de problemer der er, men blot at tilgangsvinklen er en anden. Målet er det samme: Bedre organisationer, arbejdsmiljø, øget sprog om en problemstilling, hvad enten det er underretninger eller ved sammenlægning af to afdelinger.

Man skal kunne tanke, mens man er i luften
Jeg tror ikke, at viden og læring er noget, man tanker på kursus, men at kurser og temadage tilpasses individuelt, så det kan afvikles, uden man lægger den daglige drift/beredskab ned - det skal jo holdes i luften hele tiden.

 

 

Godaften, det er politiet...


"Underretninger - det er det værste jeg ved. Så hellere færdselsuheld med døde mennesker".

Politibetjent, 5 år i tjeneste